Simon Marker Pedersen

Simon Marker Pedersen


Simon Marker Pedersen pastor i Kolding Frikirke.Tryk  på titlen for at se den.


Åben dine øjne og se.


Alle ting virker til gode.


Kend Guds stemme.


Kristus er med.


De skal få nyt mod for evigt.


Guds nærvær giver nyt mod.


Guds kærlighed til små børn.


Enhed.


Det er nemt at prædike.


Guds ord giver liv.


Evangeliet forløser det profetiske.


Guds tale til lægedom.


Opstandelsen.


Fodvaskningen.


Indtoget i Jerusalem.


Hovedsagen er åbenlys.


Den barmhjertige samaritaner.


Et udvalg folk.


Kom i dit livs form.


Abrahams velsignelse.


Sidde, vandre, stå - del 3.


Sidde, vandre, stå – del 2.


Sidde, vandre, stå – del 1.


Guds ånd over dig og mig.


Rejs dig, bliv lys.


Guds ord – Dit ror!


Guds vidnesbyrd - Naturen.


Hvordan lever man et liv i Guds nærvær?


Helbredelse.


Guds dagsorden.


Kom med i Guds triumftog.


Helligåndens liv i vores hverdag.


Velsignelsen.


Guds ord er levende 3.


Guds ord er levende.


Frygt.


Guds og dit kontaktpunkt. fra den 12 April kl 17


Lidelse fører til herlighed!


Gud vil – Gud kan!


Belønning efter fortjeneste eller nåde?


At vandre med Herren i tro.


Ikke tale om Herre.


Bøn.


Guds tale i hverdagen.


Evangeliet.


De betroede talenter.


Vandmelon-kerne-effekten.


Fred med Gud.


Sæt barren højt.


Åndens nye liv.


Fællesskab med Gud i Ånden.


Pinse, ild og kraft.


Den dag Jesus ikke var der mere!


Helligåndens værk er over os!


Jesus ta’r skraldet.


Kald over mennesker som forandrer nationen.


Luk øjnene op og spis dig mæt.


Tankefæstninger i vores liv.


At vokse i visdom og indsigt.


Gud giv os den skjulte manna.


Gud har udrustet os.


Fra barnekår til mands modenhed.


"Voksne efterlyses 2 del"


"Voksne efterlyses"


Ord kan forandre dit liv!


Helligåndens udrustning til den åndelige kriger.


Gud kalder os, udfordrer og sender os.


Som han er, er også vi.


Jesu guddommelige og menneskelige natur.


De 4 våben. del 1


De 4 våben. del 2


Det profetiske ord.


Guds løfte i dit liv.


I skal bryde ny jord.


Guds tale i dit liv.


Behovet for at Gud kommer til byen. Del 1


Behovet for at Gud kommer til byen. Del 2


Hvor føler du dig hjemme?


Ny kraft gennem trænglser.


En ny skabning.


 Lovens og nådens herlighed.


Tiden er inde til høst.


Gud indblæser liv.


Vi har hjemme hos Gud.


Strømme af levende vand.


Løft armene til sejr.


Vær profetisk!


Jseus er vejen 2.


Jesus er vejen 1.


Helligånden åbenbarer Kristus.


Født af Ånden.


Helligånden er over os, vækkelsen er på vej.


Hvorfor bede.


Jonas.


Styrken af en vision.


Åben dine øjne.


Jesus og figentræet.


Simon af Kyrene.


Den barmhjertige fader.


 Hvad tænker du på?


Løb sådan, at I vinder.


Nåde over nåde.


Den barmhjertige samaritaner.


Åben jeres øjne og se.


Lev med Gud, i ham har du alt.


   

Fornyet styrke, medens du venter.


 Ekstraordinær mod.


 Helligåndens fylde.


De betroede talenter.


At leve i tro.


Helligånden er over os.


Rejs dig og blev lys.


Åndens vejledning og kald.


Vandre med Helligånden.


Helliggørelse.


Overgivelse.


Det er fuldbragt.


Kampen om Guds Ord.


Guds Ord i din mund.


Lignelsen om sædemanden.


Fyldt af Guds Ånd - et kar til ære.


Åndelig sult.


Undervisning i Galaterbrevet .


Vidnesbyrdets kraft.


Guds invasionsplan = din.


Guds nærvær.


Familie gudtjeneste Marts 2014.


Dåben i Helligånd og ild.


Guds Ord sætter fri.


Giv Guds ord videre.


Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om?


Tjeneste i Åndens nye liv.


Tjeneste i Åndens nye liv 2.


Kristus er ordet.


Den bamhjertelig Samritaner.


Den bamhjertelig Samritaner 2.


Helligåndens overflod.


Gud er din far.


Jeg er Guds ven. 


At være på bjerget.


Kom i form.


Gud gør almindelige mennesker til helte.


Kristi triumftog.


Åndsudgydelse over alle generationer.


Efeserbrevet lektion 2.


Jesu blod .


En åben Himmel.


Påsken.


Guds Spejl.


Jesus tar skraldet.


Lær Gud at kende.


Juleevangeliet.


Gå til myrene og bliv vis.


Frelsens omfang.


Kan du spise selv.


Resultatet af frelsens omfang.