Tom Arendt Nielsen

Tom Arendt Nielsen


Tom Arendt Nielsen er pastor i Skjern Pinsekirke.


Tryk  på titlen for at se den.


Vi vandre i Guds kristi triumftog.


Er din jord klar til såning.


Israel.


Hvem troede?


Hvedekornet.


Forventning.


Hvad gør du mens du venter?


Menigheden!


Det nye menneske.


Dåb.


Bøn.


Lad dig forvandle.


En sidste hilsen.


Aldrig tørste igen.


Intet er umuligt for Gud.


Dyrebar.


Med Jesus i centrum, forvandles mennesker.


Med Jesus i centrum 2


Med Jesus i centrum!


Jesus har kvalificeret dig.


Vov at leve livet!


Gud er trofast.


Ordet!


Noget godt skal komme fra dig.


Fuld ud repræsentere Kristus.


Fri til at gribe Guds løfter.


Du er her ikke for dig selv. del 2


Du er her ikke for dig selv.


Tilgivelse.


Jesus elsker dig!


Palmesøndag et råb inden i dig.


Helligåndens Nådegave.


Klædt på til Guds kald.


Ikke ved magt og styrke men ved Helligånden.


Søg først.


Kaldet til at bære frygt.


Byg mure op om menigheden.


Inter harændret sig.


Søg Guds visdom.


Troskab / trofasthed.


I får intet, fordi I ikke beder!


Dit identitet.


Guds kraft i Hans legeme.


Kraft til rådighed.


Er du den Messias Vi venter på?


Nye begyndelser.


Hjælp!


Kilden i dig.


Se markerne er hvide til høst.


Bortrykkelsen.


Størst er kærligheden.


Du er blevet tilgivet din synd.


Bliv og kæmp.


Herren er min hyrde 2.


Herren er min hyrde.


Gud vil velsigne dig.


Bygge sten.


Der er noget i luften.


Skriftordet Er gået i opfyldelse.


Hele verdens håb.


Sande værdier.


Lyt tilGuds ord og hold fast.


Kæmp dor dine løfter.


Elsk Gud og bed.


Tag kontrol over det du håber på.


Jesus kom for at vi kunne blive Guds børn.


Giv plads til ordet.


Mens vi venter! Hvad venter vi på?


Under Guds nåde.


Mit åg er let.


Sammen.


Den brede og den smalle port.


Helligånden er for alle.


Let us with perseverance accomplish.


Vent på Helligånden - Han forvandler.


I dag.


Ingen drømme for store elle for små.


Djævelen er din modstander.


Et hus i splid med sig selv.


Gud vil forvandle dit liv.


Tilbedelse der holder.


Gud vil bruge dig som en mulighed.


Hvordan tager du imod budskabet om frelsen.


Del dit vidnesbyrd.


En dag skal vi alle sammen dø! Men det skal vi ikke alle de andre dage!


Forvandling.


Er kursen sat?


Fristet.


Identitet -  Sikkerhed - Tilhørsforhold.


Tilbedelse.


Helligåndens nådegave.


Lev ret.


Giv plads til Jesus 2.


Gud har brug for dig.


Du skal bære frugt.


Gud har tid nok.


Jesus er helt normal.   Sprog dansk/tamilsk.


Anderkend salvensen.


Dit ord Gud.


En Far som elsker.


Gud han kalder.


Håb der ikke skuffer.


Faderens kærlighed.


Så kom Helligånden.


At være giver.


Hvordan kom du til tro?


Jesus lever for dig.


Jesus alt i alle.


Søg Guds nærvær og herlighed.


Med Jesus i centrum, kommer Guds kraft i funktion.


Med Jesus i centrum forvandles mennesker.


Julegudstjeneste, et barn er født.


Tro.


Levende vand.


 Han lugter.


Drøm igen.


Gud har det tøj der passer.


Du bestemmer.


Alt mit er dit.


Derfor tog Jesus hjem.


Med Jesus i centrum.


Gud forandre alt.


-Gud er fuld af nåde.


Jesus er svaret på alt.


Tro i det små.


Vi står på hellig grund.


Vi venter spændt.


Guds udrustning er liv.


Nu er det tid.


Søg først Guds rige.


Du er sat på ny grund.


Guds vej.


Gode og dårlig souvenirs.


David vs Saul.


Konge igen.


" En ven i dig, Jesus  ".


" At give  ".


Tilgivelse.


Hvad er dit budskab?


Juleaftens Gudstjeneste 2014.


" Vær en levende sten".


Guds fulde rustning til dig.


"Jesus gør ren, hellig og fri."


Forberedelse.


Åbenbaring.


Guds kærlighed.


Guds kald.